KDY TO VŠECHNO ZAČALO?

P1200233

 • Historie oddílu začala u party nadšenců z Mechaniky KŽ vedený panem Suchým. Tato parta provozovala různé druhy sportů. Rozhodli se uspořádat turnaj i v badmintonu. Nejprve hráli podle rekreačních pravidel. Pro získání pravidel na závodní badminton se pan Suchý spojil s oddílem z Plzně. Tam se seznámil s pravidly závodního badmintonu.
 • Při 2. ZŠ v Počaplech se domluvil s vedením školy a založil mládežnický kroužek pod hlavičkou Pionýra.
 • Postupně začali uvažovat o závodním badmintonu. Počátkem roku 1969 došlo k jednání mezi oddílem badmintonu a zástupci TJKŽ.
 • Došlo k dohodě a v červnu 1969 se oddíl badmintonu stal 13. oddílem této jednoty.
 • Oddíl se rozšířil o mládež, ta postupně přešla do dorostu. Hrála se soutěž jak družstev, tak jednotlivců, a to jak mládeže, tak dospělých.
 • S prostorem zápolil oddíl i při vznikajícím zájmu o Memoriál Pavla Proška. Svátkem se pro oddíl badmintonu stal 7. listopad 1986, kdy byla slavnostně otevřena nová čtyřkurtová hala TJ KŽ – BIOS

 

ROSTEME V HALE BIOS

 • TJ KŽ a Okresní výbor ČSTV postavili novou  montovanou halu BIOS.
 • Čtyřkurtový prostor umožnil pořádání řady turnajů. Podstatně narostla členská základna mladých badmintonistů.
 • Rozšíření tréninkových možností přispělo k vytvoření velmi silného mládežnického družstva ve složení:
 • Souček, Bílý, Klierová, Šmídová, Eliášková a T. Bára
 • Když přestaly Královodvorské železárny  podporovat sport a zanikla TJKŽ, nástupnický Litavan a později Sokol Králův Dvůr neměli dostatek financí na provoz haly. Hala byla z finančních důvodů pronajata v roce 1995 Sokolem Králův Dvůr (který obnovil po roce 1989 svoji činnost) firmě HORNSCHUCH. Z velmi pěkné haly se tak stal distribuční sklad tapet
 • Za toto období se v oddíle zrodila řada vynikajících hráčů. Mezi prvními byly Vrána Miloslav a Merhautová (Drábková) Eva. Tito hráči se stabilně umisťovali v národních soutěžích na předních místech.
 • Další generací byla parta dětí, kterou zpočátku trénovala Nataša Merhautová, později je trénoval Tonda Suchý. I tato parta dosahovala dobrých úspěchů na krajských soutěžích – výrazně se projevovala Alena Vránová.  Další výbornou hráčkou byla Dana Lisá. Postupně přicházela nová a nová mládež. Mezi dalšími byla Zuzana Eliášková. Ta se dostala až do dorostenecké reprezentace, ale byla pouze náhradnicí.

 

1995 STĚHOVÁNÍ DO ZŠ

P1300517

 • oddíl se odstěhoval do nové haly 1.ZŠ v Králově Dvoře
 • Bylo nutno vytvořit novou žákovskou základnu. Oddíl provedl velkou náborovou akci v kategorii od 4. tříd. Na jejich přípravě se vedle aktivní Aleny Balenčinové podíleli i další kmenoví členové oddílu a hráči zároveň – Jirka Kulhavý a Petr Krásný.
 • V úvodním náboru byla řada talentovaných dětí, uplatňovali se především v kategoriích do 13-ti let.
 • Řada z nich ale opět nevydržela (odchod na střední školy) a v dorosteneckém věku činnost ukončila.
 • Zůstala pouze Martina Vacková a Lucie Krejčová.

 

ALENA BALENČINOVÁPŘEDÁVÁ ŠTAFETU

 • Od roku 2014 Alena předala žezlo Martině Vackové, která se vrátila po studiích z Brna zpět
 • Stala hlavní trenérkou a díky dohadům v Sokole také hospodářkou oddílu
 • Od začátku jí byla velkou oporou Lucie Krejčová, která pomáhala trénovat rozrůstající se základnu dětí a mládeže.
 • Petr Krásný zůstal nadále předsedou oddílu

 

JSME KLUB! BK KRÁLŮV DVŮR

 • Po dlouhodobých sporech, špatné komunikaci a především ekonomické netransparentnosti jsme se rozhodli odejít od Sokola Králův Dvůr a v roce 2016 založili badmintonový klub
 • Členská základna dětí ani dospělých se nezměnila.
 • Pozitivní změnou je především ekonomická nezávislost a možnost získávat sponzory a granty pro klub
 • Největší zásluhu na této více než pozitivní změně má Lucie Krejčová