Členské příspěvky se platí pololetně podle následujícího klíče:

2 tréninky týdně (skupina A a B ) 2.500,-Kč za pololetí (5.000,-Kč / školní rok)
1 lekce týdně ŠKOLIČKA 1.500,-Kč za pololetí (3.000,-Kč / školní rok)
1 lekce týdně MINITON 2.000,-Kč za pololetí (4.000,-Kč / školní rok)
1 lekce týdně  KROUŽEK 1.500,-Kč za pololetí (3.000,-Kč / školní rok)

 

ZPŮSOB ÚHRADY

a) na bankovní účet klubu

č.ú.: 2901102257 / 2010 (Fio banka)

variabilní symbol: (např.: 001)  použijte variabilní symbol přiřazený členům BKKD

b) hotově na tréninku u některé z trenérek

splatnost 31.říjen a 28.únor

DOKUMENTY KE STAŽENÍ PRO NOVÁČKY

Přihláška člena do klubu

GDPR souhlas se zpracováním údajů Českého badmintonového svazu

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní lékař) – stačí kopie ze školy